KAKO KANABIS UBIJA STANICE RAKA?

U ovom tekstu cete videti kako se rak leči i kako ne žele da znamo za to…

Studija objavljena u Nature ReviewsCancer daje vrlo detaljno objašnjene o tome kako se THC i prirodni kanabinoidi 

bore s rakom ali uz to i pomažu u očuvanju zdravih ćelija.

U studiji koju je Manuel Guzman (The study by Manuel Guzmán) otkrio da kanabinoidi, aktivna supstanca u 

marihuani, sprečava rast tumora u labaratorijskim životinjama, na način što prilagođavaju ključne ćelijske-signalizirajuce puteve. Tako direktno redukuju rast ćelija tumora, a na kraju ih i ubija, kao i što sprečava rast 

krvnih sudova oko ćelija tumora ne dajući mu „hranu“.

Guzmanova studija je jako važna po doktoru Ethan Russo poznatom neurologu i predvodniku u istrazivanju 

medicinskog kanabisa. 

Rak se događa zato što ćelije postaju besmrtne, one se ne obaziru na normalne signale za isključivanje rasta. 

Normalnu funkciju za pregradnju u telu zahteva da stanice kada ostare umru. To se zove apoptoza ili programirana 

ćelijska smrt. Taj postupak se ne događau tumoru. THC radi na taj način da natera gliomas, leukemias, melanomas i 

druge ćelijske tipove zaražene ćelije da ponovno počnuprimati signale od tela, prestanu se deliti 

(zaustavlja se ćelijska deoba) i na kraju umru.

Ali to nije sve!- objašnjava dr. Russo tumori daju signal za rast novih krvnih sudova kojima će 

se oni hraniti, a kanabis takve signale poništava. To je zaista neverovatno!

Drugim rečima u ovome članku objašnjava nekoliko načina kako se kanabinoidi mogu koristiti u borbi protiv raka,

 i kako piše učlanku„canabinoidi su obično dobro tolerisani od strane pacijenta te ne proizvodi

generalne otrovne efekte konvencionalne hemoterapije.

Obično bilo koja priča koja priča ili čak predlaže novu mogućnost za lečenje raka pozdravlja se 

s naslovima „LEK ZA RAK“ kako god taj lek „daleko bio“ i čak i ako ima jako malo poveznica s pravim

istraživanijma. Ali ako je u istrazivanja upetljana marihuana

ne očekuje se pokriće priče u glavnim svetskim medijskim kućama, pogotovo od kada glavni urednici

 lagano guše i gase svaku priču koja je povezana s medicinskom marihuanom zadnjih tridesetak godina.

images (12)

Slika prikazuje tumor prije i posle terapije kanabisom

Tako je, vest da marihuana smanjuje tumore isplivala je davne 1974godine. Istraživači Medical College of Virginia 

koji su bili sponzorisani od Nacionalnog Instituta za Zdravlje da dokažu da marihuana oštećuje imunološki sistem, 

pronašli sudaTHC USPORAVA RAST TRI TIPA TUMORA u labaratorijskom mišu- rak pluća, rak dojke, i 

virusna leukemija.Washington post objavio je 1974 ovu studiju u sekciji „LOKALNO“ ispod naslova 

„Cancer Curb Is Studied“ između ostaloga piše: 

„aktivna supstanca u marihuani THC obuhvata (opkoljava) rast tri vrste raka u labaratorijskom 

mišu itakođe bi mogli potisnuti imunološku reakciju koja uzrokuje odbacivanje transplantiranih organa. 

Istraživači  su otkrilida thc usporava rast raka pluća, raka dojke i leukemije i produzava njihove 

živote i do 36%. Teško je verovati da se znanje o kanabisu može koristiti u borbi protiv raka i da 

je potisnuto gotovo trideset godina,ali čini se kako je verojatno da će i dalje biti potisnuto.

Zašto?

Prema Cowanu, odgovor je zato što je to pretnja dugogodišnjoj prohibiciji KANABISA „Ako ovaj članak i dva 

njegova prethodnika iz 2000 i 1974 su bile jedini dokaz o suzbijanju medicinske upotrebe marihuane,

moglo bi se možda moći racionalizovati to na neki način „smisleno“.

Međutim, to je stvarno masivan dokaz da prohibicija medicinske marihuane predstavlja najveći neuspeh 

institucija slobodnog društva, medicine, novinarstva, nauke, a i naših temeljnih vrednosti „, Cowan ističe.

Milioni ljudi umrli su od strašne smrti te u mnogim slučajevima, porodice su iscrpili uštede na opasne, 

otrovne i skupe lekove.

Sada tek počinjemo shvatati da marihuana nikada nije nikoga ubila, a prohibicija marihuane je ubila milione.

Advertisements
%d bloggers like this: